Welkom bij de stichting ‘Colombian Caravan of Jurists, The Netherlands’

Wij monitoren mensenrechtenschendingen ten opzichte van juridische beroepsbeoefenaars in Colombia.